PRP Stem cell


การฟื้นฟูผมให้แข็งแรงขึ้นด้วยการใช้ stem cell จากเลือดตัวเอง

PRP StamCell หรือการทำ PRP (เกล็ดเลือดเข้มข้น) คือ เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทั่วไป 3-4 เท่า โดยเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้รักษา ควรมีปริมาณเกล็ดเลือดประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อไมโครลิตร

PRP ได้จากการปั่นแยกโลหิตออกมาโดยใช้เครื่องเหวี่ยงสาร (Centrifuge)

PRP จะประกอบไปด้วยสารต่างๆ ที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด ช่วยสร้างและส่งเสริมการสร้างเส้นเลือด กระตุ้นการเจริญเติบโตและการแบ่งของเซลล์ผิวหนัง กระดูก คอลลาเจน ช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้น

ประโยชน์ของ PRP ในภาวะผมร่วงผมบาง

  • ส่วนการรักษาผมร่วง ผมบาง ได้มีแพทย์ใช้PRPแล้ว สามารถชะลออาการผมบางและช่วยให้ผมกลับมาแข็งแรงขึ้น
  • PRP ช่วยให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมดีขึ้น อัตราการขึ้นของเส้นผมเยอะขึ้น และยังช่วยให้ผมที่บาง หนาตัวและมีความแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการทำ PRP

  • เจาะเลือดจากแขนประมาณ 20-30มล. โดยเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด แล้วนำไปปั่นแยกในเครื่อง Centrifuge
  • เอาส่วน PRP ออกมา แล้วฉีดกลับเข้าหนังศีรษะ โดยมีการทายาชา ร่วมกับการฉีดยาชาก่อนการรักษา

ผลการรักษา

  • จะเห็นผลหลัง 3-4 เดือนไปแล้ว โดยติดตามการรักษาโดยกล้อง Video Trichogram และภาพถ่าย
  • ผลการรักษาต่างกันขึ้นกับภาวะผมบางก่อนทำ
  • ทำทุก 1 เดือน โดยแนะนำให้ทำซ้ำประมาณ 3-5 ครั้ง
  • ใช้ร่วมกับการรักษาอย่างอื่นได้ เช่น laser กระตุ้นรากผม, Triple H Program หรือการใช้เข็มขนาดเล็กสะกิดวิตามินบำรุงผมเข้าสู่หนังศีรษะ รวมทั้งการรับประทานยาและวิตามินบำรุงรากผม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
  • โอกาสแพ้น้อยมากเพราะเป็นเลือดจากเราเอง
  • ผลข้างเคียงอาจมีอาการอักเสบ จากการฉีด และมีอาการเจ็บเล็กน้อยหลังจากการฉีด