ปลูกผมเทคนิค FUT


ปลูกผมเทคนิค FUT คือ ?

Follicular Unit Transplantation (FUT) เป็นการปลูกผมถาวรเทคนิคมาตรฐานที่ยังใช้สากลกันอยู่ทั่วโลก โดยจะเป็นการตัดเอาหนังศีรษะด้านหลังซึ่งมีรากผมที่แข็งแรงและแทบไม่มีการหลุดร่วงของเส้นผม นำมาปลูกในบริเวณที่มีปัญหา (ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน) ซึ่งการปลูกผมแบบผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องใช้ยาสลบ ใช้แต่การฉีดยาชาเฉพาะบริเวณที่ทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมเท่านั้น โดยระยะเวลาในการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรากผมที่ปลูกร่วงแต่ละบุคคล โดยผลลัพธ์ของการปลูกย้ายเซลล์รากผมแบบผ่าตัดนั้นเห็นผลชัดเจนและมีความปลอดภัยสูงเพราะดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการปลูกผมโดยตรง

ปลูกผมเทคนิค FUT ดีอย่างไร?

  • เป็นแผลแบบปิดโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่า 1 %
  • ใช้ระยะเวลาในการทำเมื่อเทียบกับจำนวนกราฟแล้วใช้เวลาสั้นกว่า
  • สามารถทำได้ครั้งละมากๆ เช่น เกิน 2,500 กราฟขึ้นไป
  • สามารถไว้ผมยาวปิดแผลได้ เพราะบริเวณด้านหลังจะโกนผมออกเล็กน้อย เฉพาะบริเวณที่นำชิ้นเนื้อออกมา
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นบริเวณกว้าง

ปลูกผมเทคนิค FUT มีข้อเสียอย่างไร? 

ถึงการปลูกผมเทคนิค FUT จะเป็นวิธีมาตราฐานและได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ก็แบบมีข้อเสียอย่างการมีแผลเป็นที่มีลักษณะเป็นแนวยาวซึ่งมาจากการผ่าตัดนั้นเอง

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล