พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ แพทย์หนึ่งเดียว จาก “The 50 Influential People – HOWE Magazine


ในนิตยสารฉบับที่ 102 นี้เป็นการรวบรวมผู้บริหารชั้นนำของประเทศไทย อาทิคุณแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ , คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ , คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมออร พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์

พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ ผู้บริหาร และผู้ก่อตั้ง Dr.Orn Medical Hair Center สถานบันดูแลเส้นผมครบวงจร 1 ใน 50 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจ นักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จหลากหลายด้าน จากนิตยสาร ฮาว (Howe Magazine) ฉบับที่ 102

“เพราะการยึดถือคุณธรรมควบคู่ไป กับการทำธุรกิจประกอบกับการวางแผนการดำเนินงานที่ดีควบคู่กันไปเป็นเคล็ดลับในการมุ่งไปยังเส้นทางสู่ความสำเร็จ”

– พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ –
คุณกมลชนก แพสิ่ว [ผู้เข้าร่วมมูลนิธิรักษ์ผม]
พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์
คุณกฤษฎิ์ ประสงค์จินดา [ผู้เข้าร่วมมูลนิธิรักษ์ผม]

ตอบแทนสังคมเพื่อสร้างความสำเร็จ นิตยสาร ฮาว (Howe Magazine) จึงยกให้ พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ เป็นอีกผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอิทธิพล” ในธุรกิจด้านความงามของประเทศไทย ทั้งหมดนี้เกิดจากเคล็ดลับความสำเร็จ ที่ใช้หลักนำทางในการทำงานมาตลอด

“โลกไม่หยุดหมุน เราจึงไม่ควรหยุดพัฒนา”

– พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ –
คุณอ๋อม อรรคพันธ์

คุณเดียร์น่า ฟลีโป

คุณโอ๊ต ปราโมทย์

หนึ่งในเคล็ดลับ ความสำเร็จที่นำมาใช้ในการทำงานควบคู่ไปกับการทำในสิ่งที่รัก เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหากเรามีความพร้อมที่จะปรับตัว รวมทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็ย่อมจะทำให้ประสบความสำเร็จ

“ตัวของหมอถูกปลูกฝังด้วยคำสอนของพระบิดา ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ส่วนประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นพันธกิจที่หนึ่ง เมื่อเราทำธุรกิจทางด้านการแพทย์ สิ่งหนึ่งที่ยึดถือในการทำงานอยู่เสมอ คือการใช้ “คุณธรรมนำธุรกิจ” เพราะการยึดถือคุณธรรมควบคู่ไปกับ การทำธุรกิจ ประกอบกับการวางแผนการดำเนินงานที่ดีควบคู่กันไปเป็น เคล็ดลับง่าย ๆ ในการมุ่งไปยังเส้นทางสู่ความสำเร็จของหมอ”

– พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ –
คุณพ่อและคุณแม่ พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์

นอกจากนี้ตัวของคุณหมอยังนำเอาหลักการบริหารงานที่มีการวางแผนงานที่ดีมาใช้ด้วย โดยผ่านการบริหารจัดการ 3 กลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 

  • การรักษาที่ได้มาตรฐาน
  • บริการที่เหนือความคาดหมาย
  • การศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

“การจะทำให้เกิดสามข้อดังกล่าวข้างต้น เราต้องทุ่มเทให้กับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก หมอจัดตั้งสถาบันสำหรับอบรมบุคลากรโดยเฉพาะ มีการการสอน สอบวัดระดับ และประเมินผลงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานและกลายเป็นบรรทัดฐานที่ดีในองค์กรต่อไป ซึ่งเมื่อเราดูแลพนักงานอย่างดี ทุกคนมีความสุขและพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ดี”

– พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ –

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่นิตยสาร HOWE ยอมรับให้ พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ เป็นหนึ่งใน 5O ผู้ทรงอิทธิพลในครั้งนี้ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

“เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของสถาบันดูแลเส้นผมครบวงจ

ผู้นำการดูแลเส้นผมของเอเชีย”