bpa-stemcell-cover

BPA Stem Cell


BPA Stem Cell คือ การนำเลือดของคนไข้มาปั่นโดยใช้เครื่องเหวี่ยงสาร (Centrifuge) แล้วฉีดกลับเข้าไป โดยผ่านกรรมวิธีการเฉพาะในการปั่นเพื่อแยกชั้นของพลาสมา (Plasma) ซึ่งมีลักษณะเป็นสีเหลืองใสออกมา ซึ่งจะมีเกล็ดเลือดเข้มข้นสูงสุดอยู่ปริมานมาก (ประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อไมโครลิตร) โดยในกระบวนการเก็บเลือด การปั่น การฉีดจะเป็น technique เฉพาะของทีมแพทย์

องค์ประกอบใน BPA Stem Cell                                                                                                                                                     -เกล็ดเลือด: กระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้าง collagen (Fibroblasts) และเซลล์สร้างผลังหลอดเลือด (Endothelial cell)                                                                                                                                                              -สารกระตุ้นการเจริญเติบโต (Growth Factor) เช่น FGF, PDGF, TGF-ß, EGF, VEGF, IGF มีหน้าที่ไปกระตุ้นให้เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เซลล์เหล่านั้นมีการเพิ่มจำนวนและซ่อมแซมตัวเองเกิดขึ้น                        – น้ำพลาสมา (Plasma) จะมีสารอาหาร วิตามิน ฮอร์โมน เกลือแร่ ที่สำคัญ และโปรตีนที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของเซลล์ ช่วยในกระบวนการแข็งตัว (Coagulation) และการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

 • BPA ช่วยให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมดีขึ้น อัตราการขึ้นของเส้นผมเยอะขึ้น และยังช่วยให้ผมที่บาง หนาตัวและมีความแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการทำ BPA

 • ทายาชา ร่วมกับการฉีดยาชาบริเวณศีรษะ
 • เจาะเลือดจากแขนประมาณ 18-20 มล. 
 • นำเลือดปั่นแยกในเครื่อง Centrifuge เพื่อให้ได้ BPA ความเข้มข้นและมี Growth Factor สูง ด้วย technique พิเศษ จึงมีความแตกต่างจาก PRP
 • นำส่วน BPA Stem Cell  ออกมา แล้วฉีดกลับเข้าหนังศีรษะ การฉีดจะฉีดด้วย technique ของทางทีมแพทย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

การปฏิบัติตัวหลังฉีด BPA Stem Cell                                                                                                                         

 • งดโดนน้ำ 24 ชั่วโมงแรก
 • วันที่ 2-3 หลังจากทำการรักษาสระผมได้แตไม่เกาหรือถูศีรษะแรง
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเหงื่อหรือการออกกำลังกาย 24 ชม.แรก

ประโยชน์ของ BPA ในภาวะผมร่วงผมบาง?

 • สามารถชะลออาการผมบางและช่วยให้ผมกลับมาแข็งแรงขึ้น
 • BPA ช่วยให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมดีขึ้น อัตราการขึ้นของเส้นผมเยอะขึ้น และยังช่วยให้ผมที่บาง หนาตัวและมีความแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ผลการรักษา

 • จะเห็นผลหลัง 3-4 เดือนไปแล้ว โดยติดตามการรักษาโดยกล้อง Video Trichoscope และภาพถ่าย
 • ผลการรักษาต่างกันขึ้นกับภาวะผมบางก่อนทำ
 • ใช้ร่วมกับการรักษาอย่างอื่นได้ เช่น laser กระตุ้นรากผม, Triple H Program หรือการใช้เข็มขนาดเล็กสะกิดวิตามินบำรุงผมเข้าสู่หนังศีรษะ รวมทั้งการรับประทานยาและวิตามินบำรุงรากผม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
 • โอกาสแพ้น้อยมากเพราะเป็นเลือดจากเราเอง
 • ผลข้างเคียงอาจมีอาการเจ็บเล็กน้อยหลังจากการฉีด